depi­la­cja i henna

henna rzęs 65 zł
henna brwi 65 zł
henna brwi + rzęsy 80 zł
henna brwi + rzęsy + depilacja 80 zł
depi­la­cja brwi + górna warga + henna brwi 85 zł
depi­la­cja brwi 35 zł
depi­la­cja + henna brwi 70 zł
depi­la­cja brwi+ henna + górna warga 75 zł
depi­la­cja twarzy 65 — 100 zł
depi­la­cja twa­rzy + henna brwi i rzęsy 90 zł
depi­la­cja rąk 80 zł
depi­la­cja pach 70 zł
depi­la­cja bikini 50–200 zł
depi­la­cja pachy + bikini 70–150 zł
depi­la­cja łydek 85 zł
depi­la­cja nóg 120 zł
depi­la­cja nóg + bikini 115 — 195 zł
depi­la­cja nóg + bikini + pachy 150–220 zł
depi­la­cja nóg + bikini + pachy + twarz 250 zł
depi­la­cja całego ciała 270 zł
Tatuaże henna — tatuaż nie­iniek­cyjny; pozo­staje na skó­rze około miesiąca od 10 zł
Świe­co­wa­nie uszów — zabieg kon­chami z wosku psz­cze­lego, ma na celu udroż­nie­nie kanału usznego w celu poprawy sły­szal­no­ści, likwi­duje pro­blem tzw. „zaty­ka­nia uszów” 55 zł

MAKIJAŻ — 250 ZŁ

RZĘSY
RZĘSY WYDŁUŻENIE 1:1 — 120ZŁ
RZĘSY ZAGĘSZCZENIE 2D — 140ZŁ
RZĘSY ZAGESZCZENIE 3D — 150ZŁ

UZUPEŁNIANIE CO 3 TYGODNIE
METODA 1:1 100ZŁ
METODA 2D– 120ZŁ
METODA 3D –130ZŁ