Manicure

Stały Klient*
HYBRYDA 1 kolor na dłonie 65 zł 60 zł
HYBRYDA 2 kolory na dłonie 70 zł 65 zł
zdję­cie HYBRYDY z dłoni 45 zł 35 zł
HYBRYDA + pyłek 80 zł 75 zł
HYBRYDA 1 kolor na stopy 60 zł 55 zł
HYBRYDA 2 kolory na stopy 65 zł 60 zł
zdję­cie HYBRYDY z paznokci stóp 45 zł 35 zł
nało­że­nie hybrydy — 1 paznokieć 15 zł 15 zł
nało­że­nie hybrydy — 1 pazno­kieć z pyłkiem 19 zł 19 zł
zdję­cie + regeneracja 40 zł 35 zł
mani­cure ekologiczny 25 zł 20 zł
mani­cure cążkowy 35 zł 30 zł
malo­wa­nie paznokci 10 zł 10 zł
zmy­cie lakieru 5 zł gra­tis
peeling dłoni + masaż 20 zł 18 zł
maska na dłonie 25 zł 20 zł
para­fina na dłonie 65 zł 60 zł
peeling + maska + parafina 79 zł 65 zł
spa dla dłoni 45 zł 39 zł

*Stały Klient — osoba, która przy­naj­mniej dwa razy w mie­siącu korzy­sta z usług sta­no­wi­ska manikiuru.