Manicure

Stały Klient*
HYBRYDA 1 kolor na dłonie 130 zł 120 zł
HYBRYDA 2 kolory na dłonie 150 zł 140zł
zdję­cie HYBRYDY z dłoni 70 zł 65 zł
HYBRYDA + pyłek 150 zł 140 zł
HYBRYDA 1 kolor na stopy 120 zł 110 zł
HYBRYDA 2 kolory na stopy 150 zł 140 zł
zdję­cie HYBRYDY z paznokci stóp 70zł 65 zł
nało­że­nie hybrydy — 1 paznokieć 25 zł 25 zł
nało­że­nie hybrydy — 1 pazno­kieć z pyłkiem 29 zł 29 zł
zdję­cie + regeneracja 70 zł 65 zł
mani­cure ekologiczny 65 zł 60 zł
mani­cure cążkowy 75 zł 70 zł
malo­wa­nie paznokci 50 zł 40 zł
zmy­cie lakieru 25 zł 20zł
peeling dłoni + masaż 70 zł 68 zł
maska na dłonie 55 zł 50 zł
para­fina na dłonie 95 zł 80 zł
peeling + maska + parafina 119 zł 100 zł
spa dla dłoni 110zł 100 zł
żel na natu­ralne paznokcie 150zł 150zł
żel — prze­dłu­ża­nie paznokci na formę 130 — 170zł 120 –160ZŁ
uzu­peł­nia­nie żelu 100 — 130zł 120-160ZŁ
naprawa 1 pazno­kieć żel 50zł  30zł
PEDIKIUR KOSMETYCZNY+ HYBRYDA 300ZŁ 250ZŁ

*Stały Klient — osoba, która przy­naj­mniej dwa razy w mie­siącu korzy­sta z usług sta­no­wi­ska manikiuru.