Medycyna estetyczna

 

wypeł­nia­nie bruzd i zmarsz­czek kwa­sem hia­lu­ro­no­wym nie­usie­cio­wa­nym (bruzda nosowo-wargowa, mario­netki, zmarszczki czoła) 350-550zł/2ml
wypeł­nia­nie bruzd i zmarsz­czek kwa­sem hia­lu­ro­no­wym usie­cio­wa­nym (bruzda nosowo-wargowa, mario­netki, lwia zmarszczka, gła­dziny, wolu­me­tria twarzy) od 800zł-1800zł/0,5-1ml
wypeł­nia­nie i kon­tu­ro­wa­nie ust: usta hol­ly­wo­odz­kie, francuskie od 700zł/0,5-1ml
botox 400zł/1 oko­lica
ostrzy­ki­wa­nie twa­rzy– mezo­te­ra­pia igłowa (kwas hia­lu­ro­nowy, ela­stase, bio­lift, hydro­lift, krze­mionka, 15 kok­tajli do wyboru) 400zł/2 lub 2,5ml
mezo­te­ra­pia igłowa głowy -/łysienie,przerzedzanie/ 400 zł/2,5ml
mezo­te­ra­pia igłowa  — lecze­nie przebarwień 400 zł/2,5ml
mezo­te­ra­pia igłowa ciała (nogi, rece, brzuch, posladki) w walce z cel­lu­li­tem                                                mezo­te­ra­pia igłowa ciała w walce roz­stę­pami                                                                                                         mezo­te­ra­pia igłwa ciała w walce z oty­ło­ścią mezo­te­ra­nia igłowa w walce z jędrnością  od 350 zł/2ml

Mezoterapia bez­i­głowa

Koktajl hia­lu­ro­nowy HYDRO 200 zł
Koktajl kola­gen + hia­lu­ron VITAMIN 250 zł
Koktajl mikro­ko­la­gen + mul­ti­pep­tydy ANTY-AGE 300 zł
Koktajl na ciało ANTYCELLULIT:- ramiona– pośladki– brzuch– uda

- ramiona + pośladki + uda

- ramiona + pośladki + uda + brzuch

150 zł250 zł250 zł

300 zł

490 zł

550 zł

 

Sonoforeza

wtła­cza­nie w głęb­sze par­tie skóry pre­pa­ra­tów odżyw­czych i nawil­ża­ją­cych za pomocą fali akustycznej;Zabieg odży­wia skóry atro­ficzne,- głę­boko nawilża skóry odwod­nione,- redu­kuje zmarszczki nawet wokół oczu,- roz­ja­śnia plamy pig­men­ta­cyjne. Bogaty wybór wtła­cza­nych ampułek. 80 zł
sono­fo­reza + maska
150zł

Zamykanie naczy­nek krwionośnych

Zabieg zamy­ka­nia naczyń krwio­no­śnych wyko­ny­wany jest metodą ter­mo­lizy. Skutecznie zamyka ist­nie­jące „pajączki”, które giną bez­pow­rot­nie. Konsultacje i porady GRATIS!!! Przy więk­szej ilo­ści wizyt ZNIŻKI! 4, 5, 6 wizyta 30% taniej, 7 i kolejne 50% zniżki 1cm2 – 20zł

Usuwanie owło­sie­nia i włókniaków

Usuwanie nie­chcia­nych wło­sków odbywa się dwoma meto­dami: — metodą elek­tro­lizy — metodą blen­du­su­wa­nie włók­nia­ków odbywa się metoda Blend, przy dużej ilośc włók­nia­ków ZNIZKI 1cm2_ 1szt-35zł

Piercing ciała

brew, warga

nos, pępek

język

prze­groda nosowa, sutek

MIEJSCA INTYMNE

uszy (tra­dy­cyj­nie płatek)

ucho 1 punkt (płatek)

ucho — chrzastka

ucho nie­ty­powe 2 punkty

dowolny nie­ty­powy punkt UCHO

poprawki –nie nasz piercing :)

200zł
200zł

250zł

300zł

350zł

120zł

85zł

150zł

200zł

180zł

200zł

Mikrodermoabrazja korun­dowa

zabieg oczysz­cza­nia twa­rzy korun­dem z niwe­la­cją prze­bar­wieni nie­rów­no­ści, małych blizn, bliznowców 220 zł

Piling zio­łowy

bar­dzo silny zabieg kon­tro­lo­wa­nego ścią­ga­nia naskórka; 1.spłyca pory skórne, 2.redukuje prze­bar­wie­nia, 3.zmniejsza bli­zny, 4.leczy zmiany trą­dzi­kowe, 5.poprawia kon­dy­cje skóry regu­lu­jąc pro­cesy zwią­zane z dys­funk­cją skóry 350 zł