Seanse

5 minut 8 zł
7 minut 10 zł
10 minut 12 zł
13 minut 15 zł
15 minut 17 zł

Każda dodat­kowa minuta  + 1,40 zł

 

PROPONUJEMY DLA STAŁYCH KLIENTÓW:

 

KARNETY TYGODNIOWE:

  • 40 min – 39zł
  • 50 min – 49zł

Karnety obo­wią­zują od ponie­działku do soboty tzn. jak zaczy­namy cho­dzić np.: 10 marca to kar­net ważny jest do 16 marca ‚kar­net jest imienny.

 

KARNETY MIESIĘCZNE

  • 100 min – 89zł
  • 150 min – 125zł

Karnet mie­sięczny obo­wią­zuje w danym mie­siącu czyli wyku­pu­jemy kar­net np.: na mie­siąc maj 2017r. Karnety są bez­i­mienne czyli może z nich korzy­stać dowolna ilość osób;