Seanse

5 minut  15 zł
6 minut 18 zł
7 minut 21 zł
8 minut 24zł
9 minut 27 zł

Każda dodat­kowa minuta  + 3 zł  mak­sy­mal­nie 15 minut MINIMALNIE 5 MINUT

PROPONUJEMY DLA STAŁYCH KLIENTÓW:

KARNETY TYGODNIOWE:

  • 40 min – 92 zł
  • 50 min – 115 zł

Karnety obo­wią­zują 7 DNI ‚kar­net jest imienny.   KARNETY MIESIĘCZNE

  • 100 min – 250 z ł
  • 150 min – 345 zł

Karnet mie­sięczny obo­wią­zuje 30 DNI. Karnety są bez­i­mienne czyli może z nich korzy­stać dowolna ilość osób;

uwaga!

prze­myśl swoją decy­zję gdyż za nie wyko­rzy­stane kar­nety stu­dio nie wypłaca gotówki ;)