Zabiegi medyczne na stopy

pedi­kiur medyczny (usu­wa­nie: modzeli, nagniot­ków, max 2 odci­sków obro­bie­nie paznokci) 170 zł
usu­wa­nie odci­ska metodą próż­niową (max 2 odciski) 120 zł
dia­gno­styka pła­sko­sto­pia stóp, zale­ce­nia, profilaktyka bez­płat­nie
pedi­kiur kosme­tyczny, stopa cukrzy­cowa (usu­wa­nie: prze­ro­słego naskórka, obro­bie­nie paznokci, masaż stóp) 150 zł
wycię­cie wra­sta­ją­cego paznokcia 70 zł
wycię­cie 2wrastających paznokci 100 zł
rurka osła­nia­jące prze­ciw wrastaniu 45 zł
2 rurki osła­nia­jące prze­ciw wrastaniu 80 zł
wycię­cie wra­sta­ją­cego paznok­cia + klamrą BSE 80 zł
wycię­cie 2 wra­sta­ją­cych paznokci + 2 x klamra BSE 130 zł
zało­że­nie klamry BSE 50 zł
zało­że­nie klamry metalowej 200 zł
zało­że­nie klamry VHO 250 zł
zało­że­nie klamry 3TO 130–270 zł
masa anty­bak­te­ryjna, kon­ty­nu­acja leczenia 45 zł
obci­na­nie paznokci proste 45 zł
obci­na­nie zro­go­wa­cia­łych paznokci 100 — 180 zł
kon­trole i konsultacje bez­płatne
masaż stóp relaksacyjny 45 zł
hybryda paznokci u stóp 1 kolor 75zł